Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Absolwenci „Bronka” 2016 na wyższych uczelniach

Absolwenci „Bronka” 2016 na wyższych uczelniach

Z liczby 104 maturzystów roku szkolnego 2015/2016 w LO nr III im. Wł. Broniewskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim – 99 osób , tj wszyscy, który się o to ubiegali i z którymi udało się nam skontaktować, kontynuują naukę na uczelniach wyższych. Jeśli chodzi o wybór kierunków, najwięcej osób studiuje prawo- 10, medycynę-7, chemię- 6  osób farmację, biotechnologię i pielęgniarstwo po 4 osoby. Dużym powodzeniem cieszą się też kierunki: dziennikarstwo,  psychologia, analityka medyczna, administracja, na które dostało się po 3 osoby. Jeśli chodzi o popularność uczelni wyższych wśród naszych absolwentów, to największą cieszy się UMCS Lublin, który przyjął w tym roku 17 maturzystów z Bronka. 9-ciu absolwentów studiuje na Medycznym Uniwersytecie Warszawskim, a 7 absolwentów na Uniwersytecie Jagiellońskim, po 5 osób na:  Medycznym Uniwersytecie Łódzkim i  Uniwersytecie Warszawskim , po 4 osoby na: Uniwersytecie Kieleckim, na Politechnikach Warszawskiej i Wrocławskiej oraz na Wojskowej Akademii Technicznej. Poniżej przedstawiam statystykę tegorocznych wyborów dalszego kształcenia przez naszych absolwentów. W zakładce „strefa absolwenta co rok będziemy umieszczać dokładne informacje z tej dziedziny.

 

 

Łącznie ze wszystkich klas trzecich- uczelnie:

Uczelnia

Liczba osób

UMCS Lublin,

17

Medyczny Uniwersytet Warszawski

9

Uniwersytet Jagielloński

7

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi

5

Uniwersytet Warszawski

5

Wojskowa Akademia Techniczna

4

Politechnika Warszawska

4

Politechnika Wrocławska

4

UJK Kielce

4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3

Uniwersytet Wrocławski

3

Katolicki Uniwersytet Lubelski

3

Śląski Uniwersytet Medyczny

2

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

2

Uniwersytet Łódzki

2

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2

WSBiP

2

Gdański Uniwersytet Medyczny

1

Collegium Medicim- Uniwersytet Jagielloński

1

Uniwersytet Śląski

1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1

Uniwersytet Gdański

1

Akademia Krakowska im. A. Frycza - Modrzewskiego,

1

Uniwersytet Rzeszowski,

1

Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa,

1

Akademia Pedagogiczna Kraków,

1

Politechnika Świętokrzyska

1

Seminarium Duchowne w Sandomierzu

1

AWF Wrocław

1

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

1

AGH Kraków

1

Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie

1

Warszawska Szkoła Zarządzania

1

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa  im. R. Łazarskiego w Warszawie

1

 

Łącznie ze wszystkich klas trzecich- kierunki:

kierunek

Liczba osób

Prawo

10

Kierunek- lekarski

7

Chemia

6

Biotechnologia

4

Pielęgniarstwo

4

Farmacja

4

Dziennikarstwo

3

Psychologia

3

Analityka Medyczna

3

Administracja

3

ekonomia

2

Behawiorystka zwierząt

2

Pedagogika

2

fizjoterapia

2

Technika chemiczna

2

elektroradiologia

2

Zarządzanie produkcją

2

budownictwo

2

Matematyka stosowana

2

zarządzanie

2

Filologia polska

1

Zdrowie publiczne

1

bioanalityka

1

Inżynieria materiałowa

1

weterynaria

1

Technologia chemiczna

1

dietetyka

1

kosmetologia

1

biologia

1

kryminologia

1

kognitywistyka

1

Filologia chorwacka

1

Seminarium Duchowne

1

pedagogika specjalna

1

Filologia angielska

1

germanistyka

1

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1

Wychowanie fizyczne

1

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1

Inżynieria środowiska

1

Rachunkowość i finanse

1

architektura

1

filozofia

1

informatyka

1

Informatyka i ekonometria

1

optyka

1

leśnictwo

1

mechatronika

1

Technologia żywienia i żywności

1

transport

1

Seminarium duchowne

1

 

 

Wybory absolwentów z  poszczególnych klas:

Klasa 3a- humanistyczna

kierunek

Liczba osób

uczelnie

prawo

8

Uniwersytet Warszawski,

Katolicki Uniwersytet Lubelski,

Akademia Krakowska im. A. Frycza - Modrzewskiego,

Uniwersytet Rzeszowski,

UMCS Lublin

dziennikarstwo

3

Uniwersytet Jagielloński,

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

UMCS Lublin

administracja

2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, UMCS Lublin

psychologia

2

Akademia Pedagogiczna Kraków,

UMCS Lublin

pedagogika specjalna

1

UMCS Lublin

Filologia angielska

1

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań

germanistyka

1

Uniwersytet Gdański

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1

Uniwersytet Łódzki

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1

Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

Wychowanie fizyczne

1

AWF Wrocław

Bezpieczeństwo wewnętrzne

1

UMCS Lublin

transport

1

Politechnika Świętokrzyska

14 kierunków

23/ z 24 maturzystów

14 uczelni

 

Uczelnia

Liczba osób

UMCS Lublin

5

Katolicki Uniwersytet Lubelski,

3

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

2

Uniwersytet Warszawski,

2

Akademia Krakowska im. A. Frycza - Modrzewskiego,

1

Uniwersytet Rzeszowski,

1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa,

1

Akademia Pedagogiczna Kraków,

1

Uniwersytet Jagielloński,

1

Uniwersytet Gdański

1

Uniwersytet Łódzki

1

Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

1

AWF Wrocław

1

Politechnika Świętokrzyska

1

 

 

Klasa 3c- politechniczna

kierunek

Liczba osób

uczelnie

chemia

3

Uniwersytet Jagielloński (2)

Wojskowa Akademia Techniczna

ekonomia

2

Uniwersytet Jana Kochowskiego w Kielcach,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Jagielloński

budownictwo

2

Wojskowa Akademia Techniczna

Matematyka stosowana

2

AGH Kraków

UMCS Lublin

Inżynieria środowiska

1

Politechnika Warszawska

Rachunkowość i finanse

1

Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie

zarządzanie

1

Warszawska Szkoła Zarządzania

architektura

1

Politechnika Warszawska

filozofia

1

Uniwersytet Jagielloński

informatyka

1

Wojskowa Akademia Techniczna

Informatyka i ekonometria

1

Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie i inżynieria produkcji

1

Politechnika Warszawska

optyka

1

Politechnika Wrocławska

leśnictwo

1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mechatronika

1

Politechnika Wrocławska

Technologia żywienia i żywności

1

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

16 kierunków

23/25 maturzystów

13 uczelni

 

Uczelnia

Liczba osób

Wojskowa Akademia Techniczna

4

Uniwersytet Jagielloński,

4

Politechnika Warszawska

3

Politechnika Wrocławska

2

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

1

Uniwersytet Warszawski,

1

Uniwersytet Jana Kochowskiego w Kielcach

1

UMCS Lublin

1

AGH Kraków

1

Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie

1

Warszawska Szkoła Zarządzania

1

 

Klasa 3d- biologiczno-chemiczna

kierunek

Liczba osób

uczelnie

Kierunek lekarski

7

Uniwersytet Jagielloński (1),

Medyczny Uniwersytet Warszawski(3),  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1)

Śląski Uniwersytet Medyczny (2)

biotechnologia

4

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi

pielęgniarstwo

3

Medyczny Uniwersytet Warszawski,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce ,

WSBiP

farmacja

2

Medyczny Uniwersytet Warszawski

prawo

2

Uniwersytet Warszawski

elektroradiologia

2

Medyczny Uniwersytet Warszawski

Analityka medyczna

1

Uniwersytet Medyczny Lublin

fizjoterapia

1

UMCS Lublin

weterynaria

1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Technologia chemiczna

1

Politechnika Warszawska

dietetyka

1

Medyczny Uniwersytet Warszawski

kosmetologia

1

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

psychologia

1

UMCS Lublin

biologia

1

Gdański Uniwersytet Medyczny

kryminologia

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Zarządzanie produkcją

1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

kognitywistyka

1

Uniwersytet Śląski

Filologia chorwacka

1

Uniwersytet Wrocławski

Seminarium Duchowne

1

Sandomierz

19 kierunków

33/z 33 maturzystów

17 uczelni

 

Uczelnia

Liczba osób

Medyczny Uniwersytet Warszawski

9

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi

5

Śląski Uniwersytet Medyczny

2

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2

Uniwersytet Warszawski

2

UMCS Lublin

2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

2

Uniwersytet Jagielloński

1

Gdański Uniwersytet Medyczny

1

WSBiP

1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

1

Politechnika Warszawska

1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

1

Uniwersytet Śląski

1

Uniwersytet Wrocławski

1

Seminarium Duchowne w Sandomierzu

1

 

 

Klasa 3e- biologiczno-chemiczna

kierunek

Liczba osób

uczelnie

chemia

3

UMCS Lublin, Uniwersytet Wrocławski

farmacja

2

Uniwersytet Jagielloński

Behawiorystka zwierząt

2

UMCS Lublin

Analityka medyczna

2

UMCS Lublin, Uniwersytet Śląski

Pedagogika

2

UMCS Lublin

fizjoterapia

1

Akademia Medyczna Lublin

Filologia polska

1

UJK Kielce

Zdrowie publiczne

1

Uniwersytet Łódzki

zarządzanie

1

UMCS Lublin

Technika chemiczna

1

Politechnika Wrocławska

bioanalityka

1

UMCS Lublin

Inżynieria materiałowa

1

Politechnika Wrocławska

Pielęgniarstwo

1

WSBiP

administracja

1

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa  im. R. Łazarskiego w Warszawie

14 kierunków

20/ z 22 maturzystów

10  uczelni

 

Uczelnia

Liczba osób

UMCS Lublin,

9

Politechnika Wrocławska

2

Uniwersytet Wrocławski

2

Uniwersytet Jagielloński

1

Akademia Medyczna Lublin

1

Uniwersytet Śląski

1

UJK Kielce

1

Uniwersytet Łódzki

1

WSBiP

1

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa  im. R. Łazarskiego w Warszawie

1